" Kalau boleh 'jujur', Indonesia tidak pernah menang dengan penjajah manapun. Indonesia merdeka bukan sebab Indonesia te...

31032015 | Kemerdekaan


"Kalau boleh 'jujur', Indonesia tidak pernah menang dengan penjajah manapun. Indonesia merdeka bukan sebab Indonesia telah mengalahkan Belanda, Jepang, atapun bangsa lain. Kemerdekaan Indonesia adalah Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa."
parafrase mauidhah hasanah 
doa halawat dan dzikir bersama menjelang UN

0 komentar: