"Seharusnya umat Islam mengambil ilmu pengetahuan barat bukan kebudayaan dan gaya hidupnya. Akan tetapi kenyataannya justru buda...

28052015 | Ambil Ilmu, Bukan Budayanya!


"Seharusnya umat Islam mengambil ilmu pengetahuan barat bukan kebudayaan dan gaya hidupnya. Akan tetapi kenyataannya justru budaya dan gaya hidup baratlah yang diadopsi sementara ilmu dan teknologinya diabaikan. Mengambil bangkai sembari membuang permata dan mengabaikan berlian.

Sepertinya untuk hal ini kita harus 'mencontoh' barat menjelang rensissance-nya: mengambil ilmu dan teknologi zaman kebudayaan Islam tanpa mengambil Islamnya, tapi itulah yang membuat mereka rugi."
renungan selepas dzuhur

0 komentar: